Als je alle onderdelen zoals secties, leerpaden en leeractiviteiten hebt toegevoegd aan je leerpad en je hebt alle instellingen zoals herhalen en volgorde goed ingesteld dan ben je klaar met het leerpad en kan het leerpad gepubliceerd worden. 

Naast de knop Opslaan vind je ook de knop Publiceren:

Als je kiest voor publiceren wordt het leerpad opgeslagen én het leerpad wordt beschikbaar gemaakt in de planning zodat de organisator het leerpad kan gaan organiseren:

Nadat je een leerpad gepubliceerd hebt, kun je uiteraard weer wijzigingen aanbrengen aan een leerpad. Het publiceren van een bestaand leerpad gaat op dezelfde manier, maar omdat er al deelnemers gekoppeld kunnen zijn houd LearnLinq daar rekening mee. Lees dit artikel voor meer informatie over het publiceren van een nieuwe versie van een bestaand gepubliceerd leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?