Leeractiviteiten zijn de bouwstenen van leerpaden. Voorbeelden van leeractiviteiten zijn: e-learning (in de vorm van SCORM of LTI), klassikale sessies, aftekenen, documenten en externe resultaten. Leeractiviteiten kunnen niet als zelfstandig onderdeel aan een gebruiker toegekend worden, een leeractiviteit kan pas aan een gebruiker toegekend worden als onderdeel van een leerpad.

Er zijn twee manieren om een leeractiviteit aan te maken:

  1. Aanmaken direct in een leerpad. Dit is de beste manier om een leeractiviteit aan te maken die alleen gebruikt wordt in dat leerpad (indien nodig kan er later altijd nog voor gekozen worden om de leeractiviteit te delen).

  2. Aanmaken in de bibliotheek. Dit is de beste manier om een leeractiviteit aan te maken waarvan al bekend is dat deze leeractiviteit gebruikt kan gaan worden in meerdere leerpaden.

Wil je weten hoe je een leerpad moet maken? Kijk dan in dit artikel.

Optie 1: Aanmaken van een leerpad direct in een leerpad

Nadat je een leerpad hebt gemaakt in de Bibliotheek, kun je leeractiviteiten toevoegen. Je kunt een leeractiviteit toevoegen door op het + teken rechtsboven in de optiebalk van het leerpad te klikken:

Selecteer het type leeractiviteit dat je wilt toevoegen. In dit voorbeeld voegen we een Klassikale Sessie toe:

Let op: In plaats van het aanmaken van een nieuwe leeractiviteit, kun je hier ook kiezen voor het toevoegen van een bestaande gedeelde leeractiviteit door te kiezen voor de optie Uit Bibliotheek - zie de informatie hieronder (optie 2) over het aanmaken van een gedeelde leeractiviteit.

Vul de Titel van de nieuwe klassikale sessie in, vul de Duur in en kies OK:

Hiermee heb je een leeractiviteit toegevoegd aan een leerpad:

Optie 2: Aanmaken van een leerpad in de bibliotheek

Open de bibliotheek om een leeractiviteit aan te maken die gedeeld kan worden in meerdere leerpaden. Klik vervolgens op het + teken rechtsboven:

en kies het type leeractiviteit dat je wilt aanmaken:

Onafhankelijk van hoe je de leeractiviteit aanmaakt, zijn de opties van de leeractiviteit dezelfde. Bij gedeelde leeractiviteiten is het gebruik van het veld Bibliotheektitel aan te raden om de leeractiviteit gemakkelijker terug te vinden in de bibliotheek. Als bijvoorbeeld de eerste leeractiviteit van een leerpad over presentatietechnieken een klassikale sessie van één dag is, dan kan de Titel van de leeractiviteit 'Dag 1' genoemd worden en kan de Bibliotheektitel 'Presentatietechnieken' genoemd worden. 

En nu?

Na het aanmaken van een leeractiviteit kun je met de instellingen het gedrag van de leeractiviteit bepalen. Deze instellingen kun je vinden bij de leeractiviteit:

Lees dit artikel over de instelmogelijkheden van de diverse leeractiviteiten.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heb je het antwoord gevonden?