Permanente Educatie (PE) wordt gebruikt om competenties en vaardigheden van een professional te beheren. Naast de professional zijn ook de beroepsgroep van de professional en de opleider betrokken bij het PE proces.  De PE-Online website dient als centraal kwaliteitsregister en biedt de professional, de beroepsgroep en de opleider een ingang om het PE proces te beheren en de kwaliteit van professionals te borgen. PE-Online wordt uitgevoerd door Xaurum, meer informatie over PE-Online is te vinden bij de website van PE-Online.

Binnen LearnLinq is het mogelijk om accreditatiepunten behaald voor E-learning (LTI en SCORM) ook automatisch bij te schrijven in een PE-Online register (voor bijvoorbeeld het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (VSR / KR V&V / RZ)). Dit gebeurt real-time, dit betekent dat wanneer een gebruiker slaagt voor een e-learning die gekoppeld is aan een accreditatie, de punten direct worden bijgeschreven in het PE-Online register. In dit artikel lees je hoe je LearnLinq instelt om het automatisch bijschrijven mogelijk te maken.

LET OP: het geautomatiseerd bijschrijven van accreditatiepunten verloopt bij PE-Online via een webservice. Deze webservice is een separaat af te nemen dienst van PE-Online en dus niet gelijk aan het kunnen inloggen op de website van PE-Online. Neem contact op met Xaurum (leverancier van PE-Online) voor meer informatie.

LET OP: wil je punten bijschrijven op basis van leerpaden van ZorgPad Professional, dan moet jouw organisatie hiervoor gemachtigd zijn. Geef daarvoor jouw PE-Online instellingsnaam waarmee je de licentie op de webservice hebt afgenomen door aan ons via de knop.

Om een verbinding van LearnLinq met PE-Online te realiseren, heb je het volgende nodig:

 • UserID - identificatie van jouw instelling als aanbieder bij PE-Online om de verbinding met de webservice tot stand te brengen. Deze UserID is niet gelijk aan de gebruikersnaam van de inloggegevens voor PE-Online. Neem contact op met Xaurum voor meer informatie.

 • Userkey - wachtwoord wat hoort bij de identificatie van jouw instelling als aanbieder bij PE-Online om de verbinding met de webservice tot stand te brengen.  Neem contact op met Xaurum voor meer informatie.

 • Gegevens over de cursus waarvan jouw organisatie de aanbieder is, zoals deze bekend is in PE-Online. Dit bestaat in ieder geval uit een Cursus ID en een accreditatieperiode.

 • Voor iedere gebruiker waarvoor accreditatiepunten bijgeschreven moet gaan worden moet een PE-online relatienummer bekend zijn. Is dit nummer niet bekend, dan worden er geen punten bijgeschreven. Wat het relatienummer precies bevat is afhankelijk van het gebruikte kwaliteitsregister (voor sommige registers is dit het BIG nummer). Het PE-Online relatienummer wordt vastgelegd in een vrij veld in LearnLinq. Als een gebruiker voor meerdere kwaliteitsregisters punten wil bijschrijven kunnen daarvoor meerdere vrije velden gedefinieerd worden.

 • Uiteraard moet de e-learning leeractiviteit waarvoor de accreditatie verkregen is gepubliceerd zijn. 

Er zijn 4 stappen, die moeten worden doorlopen om het mogelijk te maken om accreditatiepunten bij te schrijven in jouw PE-Online register:

 • Stap 1 - vastleggen van UserID en Userkey

 • Stap 2 - aanmaken van een vrij veld

 • Stap 3 - activeren van Beroepsgroep(en)

 • Stap 4 - aanmaken van Accreditatie

Stap 1 - vastleggen van UserID en Userkey

In deze stap lees je hoe je het UserID en Userkey van jouw organisatie bij PE-Online kunt vastleggen.

 • Open de Instelllingen

 • Open PE-Online onder Koppelingen

 • Selecteer de tab Inloggegevens

 • Voer UserID en Userkey in

 • Kies voor Opslaan

Stap 2 - aanmaken van een vrij veld

Om de accreditatiepunten van een gebruiker bij te schrijven moet PE-Online weten om wie het gaat. Dit gegeven moet vastgelegd zijn in een vrij veld in LearnLinq (het is instelbaar dat jouw gebruikers dit nummer zelf kunnen vastleggen in LearnLinq). Lees in dit artikel hoe je een vrij veld kunt aanmaken.

Stap 3 - activeren van Beroepsgroep(en)

In deze stap lees je hoe je de Beroepsgroepen waarvoor jouw gebruikers bij PE-Online geaccrediteerd zijn, kunt activeren (herhaal deze stappen voor iedere beroepsgroep).

 • Selecteer de tab Beroepsgroep

 • Selecteer de beroepsgroep die je wil activeren

 • Kies Activeren 

 • Selecteer het vrije veld (zie de vorige stap) waarin het PE-Online relatienummer gekoppeld is

 • Kies Activeren

Stap 4 - aanmaken van een Accreditatie

In deze stap lees je hoe je een Accreditatie kunt aanmaken

 • Selecteer de tab Accreditatie

 • Kies het + teken om een nieuwe Accreditatie aan te maken

 • Vul Beroepsgroep (Zie de vorige stap), Cursus  Id (en eventueel Module Id) waaronder de e-learning bekend is in PE-Online, Start accreditatieperiode en Eind accreditatieperiode in

 • Kies bij Uitvoering de e-learning waarvoor de accreditatie is verkregen

 • Kies voor Opslaan

Als er al resultaten zijn behaald die binnen de accreditatieperiode vallen, worden de behaalde accreditatiepunten direct geregistreerd in PE-Online.


Heb je het antwoord gevonden?