Secties - introductie

Door secties toe te voegen aan leerpaden, wordt het mogelijk om leeractiviteiten die bij elkaar horen te groeperen. De sectie met daarin de leeractiviteiten worden door LearnLinq gezien als één onderdeel binnen het leerpad.

Het gebruik van een sectie kan handig zijn in diverse situaties, bijvoorbeeld als je wil dat de deelnemers meerdere leeractiviteiten moeten herhalen nadat een ingestelde termijn is verlopen. In dit voorbeeld kun je deze leeractiviteiten groeperen in een sectie en instellen dat de sectie in zijn geheel moet worden herhaald na een in te stellen termijn, bijvoorbeeld twee jaar. Kijk in dit artikel voor meer informatie over het instellen van herhaaltermijnen.

Secties - toevoegen

Een voorbeeld van een sectie binnen een leerpad wordt hieronder getoond waarbij de Basiscursus een sectie is in dit leerpad:

Om een sectie toe te voegen aan een leerpad, klik op het + teken in de rechter bovenhoek en selecteer Creëer nieuw: Sectie.

Secties - instellingen

Om de instellingen van een sectie aan te passen, selecteer het Wijzigen icoon in de rechter bovenhoek van de sectie:

Het Sectie wijzigen scherm wordt geopend:

De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type leerpad (standaard, interval of edities) en de plaats van de sectie binnen dat leerpad.

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor secties in alle typen leerpaden:

  • Titel: De titel van de sectie.

  • Volgorde: Deze optie bepaalt of de leeractiviteiten in een Vaste of Vrije volgorde doorlopen mogen worden. Zie dit artikel voor meer informatie over dit onderwerp.

Naast deze algemene instellingen, kan een sectie in een Standaard of Interval leerpad ook de volgende instellingen hebben:

  • Afrondingscondities: Met deze optie kun je instellen binnen welke tijd (in dagen) de sectie afgerond moet zijn, nadat de deelnemer is ingeschreven op het leerpad. 

  • Verloopcondities: Met deze optie kun je instellen of de sectie verloopt als de deelnemer het volgende onderdeel in het leerpad niet behaalt binnen de gestelde termijn. Verloopcondities zijn instelbaar in secties die niet het laatste onderdeel van het leerpad zijn.

  • Herhalingscondities: Met deze opties kun je instellen of en hoe vaak de sectie en de onderdelen in deze sectie herhaald moeten worden. Herhalingscondities zijn alleen instelbaar in secties die de laatste sectie van het leerpad zijn.

Als aan één van bovenstaande opties niet wordt voldaan, dan zal het leerpad Gezakt zijn voor de deelnemer. Je kunt verdere informatie over de diverse condities met bijbehorende voorbeelden vinden in dit artikel.

Met Vervangende leeractiviteit kun je één of meerdere leeractiviteiten (dit kan een leerpad, een sectie of een leeractiviteit (zoals een klassikale sessie, SCORM, LTI etc.) zijn) instellen waarvan het resultaat ook telt voor deze sectie. Kijk in dit artikel voor meer informatie.

Nesten van leerpaden

In plaats van het toevoegen van een sectie, kun je ook een ander leerpad toevoegen aan je leerpad. Dit noemen we binnen LearnLinq nesten. Het voordeel van het gebruik van een leerpad binnen een ander leerpad ten opzichte van een sectie, is dat het leerpad gedeeld kan worden binnen verschillende leerpaden.

Let erop dat een leerpad met een herhalingsconditie, niet genest kan worden in een ander leerpad. Dit betekent dat een leerpad wat herhaald moet worden in een ander leerpad, de herhalingsconditie ingesteld heeft op het hoogste leerpad.

Let erop dat in een Edities leerpad geen leerpad genest kan worden. Het is wel mogelijk om een editie leerpad op te nemen in een Standaard of Interval leerpad.

Op zoek naar tutorials? Klik hier

Heb je het antwoord gevonden?