In het algemeen geldt in LearnLinq dat een deelnemer is geslaagd voor een leerpad op het moment dat een deelnemer geslaagd is voor alle leeractiviteiten in dat leerpad. Voor klassikale sessies betekent dat de deelnemers in het scherm Presentie op aanwezig worden gezet.

Voor klassikale sessies in een editie leerpad is maar één poging beschikbaar. Wordt een deelnemer in het scherm Presentie op afwezig gezet, dan is het resultaat voor die deelnemer dat de klassikale sessie en de bijbehorende editie gezakt zijn.

De deelnemer is gezakt voor een editie, wat nu?

Om de status van de deelnemer van gezakt naar geslaagd te laten gaan, is het noodzakelijk dat de deelnemer de klassikale sessie waarvoor de deelnemer afwezig was, te laten inhalen. Binnen de bestaande editie zijn er geen mogelijkheden om dit te doen, maar het is geen probleem om de deelnemer deel te laten nemen aan de gemiste klassikale sessie van een andere editie. LearnLinq kijkt bij het bepalen van het eindresultaat voor een leerpad of alle leeractiviteiten geslaagd zijn en daarbij maakt het niet uit in welke editie de resultaten behaald zijn.

Hoe schrijf ik een deelnemer in op een klassikale sessie van een andere editie?

  • Open in Planning een andere editie van het leerpad

  • Kies Schrijf gebruikers in bij de klassikale sessie die ingehaald moet worden

  • Kies Inschrijven

  • Let op: de deelnemer die moet inhalen is niet direct zichtbaar. Maak de deelnemer zichtbaar door de optie Alleen deelnemers die ingeschreven moeten worden uit te zetten

  • Selecteer de deelnemer die gezakt is

  • Kies Opslaan

De deelnemer is nu ingeschreven op de klassikale sessie, maar is geen deelnemer aan de editie waar deze klassikale sessie zich in bevindt. Zodra de deelnemer op aanwezig wordt gezet voor deze klassikale sessie, is de deelnemer geslaagd voor dit leerpad.

Heb je het antwoord gevonden?