In dit artikel vind je een uitleg over de melding 'Deze titel wordt al gebruikt'.
Bij het inlezen van de gebruikers kan in stap 5 bij het overzicht van niet ingelezen regels de melding 'Deze titel wordt al gebruikt' worden getoond:

Het woord titel heeft in deze melding betrekking op de kolommen

  • JobTitle

of 

  • OrganizationalUnitTitle

(ook Jobtitle1, JobTitle2, etc.)

Binnen LearnLinq mag een titel van een Functie of Organisatorische eenheid maar één keer voorkomen. Als deze melding wordt getoond, dan is de situatie ontstaan dat er bij het inlezen geprobeerd wordt een tweede regel met dezelfde titel en een ander Import id aan te maken.

Hoe los ik deze situatie op?

  1. Kijk in de afgekeurde regel naar alle JobTitles en OrganizationalUntitTitles en de bijbehorende ID's

  2. Open Instellingen 

  3. Open Functies beheren

  4. Zoek naar de Titel 

  5. Vergelijk het Import id in LearnLinq met het Import id in het bronbestand

  6. Herhaal deze zoekactie voor alle functies en organisatorische eenheden net zo lang totdat er een verschil in het Import id is gevonden

  7. Corrigeer het Import id in het bronbestand of in LearnLinq

Heb je het antwoord gevonden?