In de Instellingen kun je één of meerdere sjablonen definiëren die je later kunt koppelen aan een leerpad. Je kunt sjablonen aanmaken en bekijken in het menu item Certificaat sjablonen. Je kunt dit menu openen door in het menu Instellingen te kiezen voor de optie Certificaat sjablonen. Bekijk de video voor een tutorial en lees het onderstaande.

Welke gegevens kun je in een certificaat opnemen?

Je kunt een certificaat voorzien van een achtergrond afbeelding die je liggend of staand kunt plaatsen. Op de achtergrond afbeelding kun je tekst toevoegen en opmaken. Je kunt gegevens van de deelnemer en naam van het leerpad toevoegen met behulp van Samenvoegvelden: 

  • Naam [Name] : het veld naam van de gebruiker.
  • Gebruikersnaam [Username]: het veld gebruikersnaam van de gebruiker.
  • Titel leeractiviteit [LearningActivityTitle]: het veld titel van het leerpad óf de leeractiviteit (kan alléén bij een interval leerpad) waaraan het sjabloon is gekoppeld.
  • Datum van afronding [CompletionDate]: de datum waarop het leerpad óf de leeractiviteit (kan alléén bij een interval leerpad) is afgerond.
  • Alle vrije velden: heb je zelf vrije velden in gebruik, dan kun je deze velden ook op het certificaat sjabloon plaatsen.

Wat is de beste manier om teksten te positioneren op een achtergrond?

Als op jouw achtergrond op specifieke plaatsen teksten moeten staan, dan kun je het beste werken met een tabel. Je kunt in de sjabloon editor een tabel toevoegen en je kunt vervolgens aan de cellen tekst of Samenvoegvelden toevoegen. Stel voor het positioneren de tekst in de cellen aan de onderkant in de cel  (je kunt meerdere cellen tegelijkertijd selecteren):

Vervolgens kun je de hoogte instellen op een vast aantal pixels:

Als laatste plaats je tekst en Samenvoegvelden in de juiste cellen.

Hoe kan ik zien of mijn sjabloon goed is opgemaakt?

Je kunt niet direct in het scherm zien of je sjabloon goed is opgemaakt. Het eindresultaat is op te vragen door te kiezen voor de knop Voorbeeld Downloaden

Ben je tevreden met het eindresultaat? Bewaar dan het sjabloon en koppel het aan een leerpad of leeractiviteit. Lees dit artikel voor meer informatie.

Heeft u het antwoord gevonden?