Binnen de LTI leerpaden van ZorgPad Professional (ZPP) is op 19 februari 2019 een wijziging doorgevoerd die consequenties heeft voor de manier waarop LearnLinq het leerpad beoordeeld. Heb jij ZPP leerpaden in LearnLinq in gebruik die zijn aangemaakt vóór 19 februari 2019 en zijn er veel deelnemers die bezig zijn en al pogingen hebben gebruikt, voer dan deze stappen uit om je leerpad om te zetten.

Omzetten LearnLinq leerpad met daarin ZPP leerpaden

Een ZPP leerpad is in LearnLinq opgesloten in een LTI leeractiviteit. In deze paragraaf gaan we de bestaande leeractiviteit verwijderen, een nieuwe LTI leeractiviteit die wijst naar hetzelfde ZPP leerpad toevoegen met andere instellingen én de oude LTI leeractiviteit instellen als vervangende leeractiviteit om eerder behaalde resultaten actief te houden. Zorg ervoor dat voordat de LTI gegevens van het ZPP leerpad en de huidige naam van het ZPP leerpad in LearnLinq bekend is. Meer informatie over het instellen van een vervangende leeractiviteit kun je hier vinden.

1. Verwijderen bestaand ZPP leerpad

 • Open de Bibliotheek.
 • Open het LearnLinq leerpad waarin het ZPP leerpad staat.
 • Kies bij het ZPP leerpad onder meer opties (drie puntjes knop) voor Verwijderen.

2. Opnieuw toevoegen ZPP leerpad

 • Voeg op dezelfde plaats een nieuwe LTI leeractiviteit toe.
 • Vul de Titel in.
 • Stel bij Toegangsopties de optie De LTI leeractiviteit een beperkt aantal keer starten in.
 • Stel bij Waar wordt het aantal pogingen bepaald de optie De content heeft pogingen ingebouwd in.
 • Stel als laatste toegangsoptie de instelling De content verstuurt niet altijd een resultaat naar LearnLinq in:
 • Kopieer uit ZPP de gegevens voor de LTI URL en vul deze in LearnLinq in onder Start, URL.
 • Vul onder Start de vanuit Noordhoff aangeleverde gegevens voor Consumer key en Secret in.

3. Vervangende leeractiviteit instellen

 • Selecteer de + knop onder Vervangende leeractiviteit.
 • Selecteer de zojuist verwijderde leeractiviteit.
 • Kies voor Selecteer.
 • Selecteer OK.

Volg vanaf hier de normale werkwijze voor het publiceren en plannen van het leerpad.

Heeft u het antwoord gevonden?