Doelgroepen kunnen gebruikt worden om automatisch gebruikers in te schrijven op cursussen (leerpaden) gebaseerd op hun functie en/of organisatorische eenheid. Als voorbeeld kun je alle gebruikers van de afdeling (organisatorische eenheid) Customer Service, of alle gebruikers met de functie Service Engineer automatisch inschrijven. Je kunt ook een functie met een afdeling combineren, waardoor je selectie nog nauwkeuriger wordt. Als voorbeeld zou je alleen gebruikers die op de afdeling Customer Service met de functie Service Engineer automatisch kunnen inschrijven.

Let op: je kunt een Doelgroep alleen koppelen aan een Standaard of Interval leerpad. Het is niet mogelijk om een doelgroep rechtstreeks te koppelen aan een Edities leerpad. 

Wat betekent een Doelgroep?

Als een gebruiker uit jouw organisatie door de inhoud van het dienstverband past binnen een doelgroep, dan wordt deze gebruiker direct ingeschreven op het leerpad waar deze doelgroep aan gekoppeld is. Door de doelgroepen te koppelen aan jouw leerpaden (die bijvoorbeeld de opleidingsmatrix afdekken) en door regelmatig je gebruikers in te lezen (met bijvoorbeeld LearnLinq Connect, de CSV import of de LearnLinq API), worden gebruikers automatisch in- en uitgeschreven op de leerpaden die van toepassing zijn op basis van hun dienstverband.

Voorbeeld:
Gebruiker Amber de Vries komt binnenkort werken op de afdeling Customer Service en krijgt de functie Service Engineer. Iedereen op de afdeling Customer Service moet het leerpad Klantgericht Denken gevolgd hebben. Daarnaast moet iedere Service Engineer het leerpad Applicatie Beheer gevolgd hebben. Door twee doelgroepen aan te maken kun je ervoor zorgen dat Amber de Vries automatisch deelnemer wordt van deze twee leerpaden zodra ze wordt ingelezen in LearnLinq:

  1. Doelgroep die is ingesteld op de afdeling Customer Service en gekoppeld  aan het leerpad Klantgericht Denken.
  2. Doelgroep die is ingesteld op de functie Service Engineer en gekoppeld aan het leerpad Applicatie Beheer.

Hoe maak je een Doelgroep aan

Om een doelgroep aan te maken, kies voor Planning in het menu en selecteer het leerpad waarvoor je de doelgroep wil aanmaken. Kies voor het Meer opties icoon in de rechterbovenhoek:

Kies vervolgens voor Doelgroep. Het volgende scherm opent:

Kies voor Nieuwe Doelgroep en kies voor de functie en/of organisatorische eenheid waar de doelgroep uit moet bestaan.

Als vervolg op het eerder genoemde voorbeeld, wordt nu een doelgroep aangemaakt die iedereen selecteert die de afdeling Customer Service in het dienstverband heeft, ongeacht de functie:

Als voor dit leerpad andere afdelingen en/of functies geselecteerd moeten worden, voeg dan regels toe door te kiezen voor Nieuwe Doelgroep, net zo lang totdat alle regels aangemaakt zijn. Ben je klaar met het aanmaken van de doelgroepen, kies dan voor Opslaan.

Na het opslaan gaat LearnLinq iedereen selecteren die een dienstverband heeft die voldoet aan de selectiecriteria in de doelgroep en schrijft deze personen automatisch in op het leerpad. Let er wel op dat de deelnemers hiervan een bericht ontvangen (email).

Wat gebeurt er als een Doelgroep wordt verwijderd?

Je kunt een doelgroep verwijderen in het Doelgroep scherm. Na het opslaan wordt iedere deelnemer die automatisch was ingeschreven, automatisch uitgeschreven van het leerpad. Is de deelnemer ook ingeschreven op klassikale sessies die in de toekomst liggen, wordt de deelnemer hiervan ook uitgeschreven. Van deze acties wordt de gebruiker via een bericht (email) op de hoogte gesteld.

Wat gebeurt er als een gebruiker een ander dienstverband krijgt?

Als een gebruiker (na bijvoorbeeld het importeren) een aangepast dienstverband heeft gekregen en daardoor niet meer valt onder het selectiecriterium van een doelgroep, wordt de deelname automatisch uitgeschreven van het leerpad. Is de deelnemer ook ingeschreven op klassikale sessies die in de toekomst liggen, wordt de deelnemer hiervan ook uitgeschreven. Van deze acties wordt de gebruiker via een bericht (email) op de hoogte gesteld.

Let op: als een deelnemer al ingeschreven was op een leerpad en daarna onder een doelgroep komt te vallen, dan veranderd er niets aan de inschrijving en krijgt de deelnemer geen bericht.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heeft u het antwoord gevonden?