Secties en leeractiviteiten binnen een sectie, Edities leerpad of een Standaard leerpad kunnen gevolgd worden in een Vaste of Vrije Volgorde:

Vaste Volgorde

Deelnemers moeten de eerste leeractiviteit of sectie afronden voordat de volgende leeractiviteit of sectie gestart kan worden.

Let op: Als de leeractiviteiten in een Vaste volgorde gedaan moeten worden, kan alleen de laatste leeractiviteit herhaald worden. Dit geldt voor alle leerpaden.

Vrije Volgorde

Deelnemers kunnen zelf kiezen in welke volgorde de leeractiviteiten of secties gestart kunnen worden.

Let op: Nadat een leerpad is gepubliceerd, is het niet meer mogelijk de volgorde aan te passen van vast naar vrij of andersom.

Combinatie van Vaste en Vrije volgorde

Als sommige leeractiviteiten in een vaste volgorde gedaan moeten worden terwijl voor andere leeractiviteiten de deelnemer zelf de volgorde mag bepalen, kun je overwegen om gebruik te maken van extra secties of geneste leerpaden.

Een voorbeeld van het combineren van een vaste en vrije volgorde is een cursus die bestaat uit een aantal e-learning modules en een klassikale sessies. Je wil dat de e-learning modules worden afgerond, vóórdat de deelnemer kan deelnemen aan de klassikale sessie.

Dit voorbeeld kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van een Standaard leerpad met een Vaste volgorde. Binnen dit Standaard leerpad plaats je vervolgens een sectie (of een genest Standaard leerpad) met een Vrije volgorde, waarin je de e-learning modules plaatst. Vervolgens plaats je de klassikale sessie na de sectie:

Met deze methode mag de deelnemer zelf kiezen in welke volgorde de e-learning modules gedaan worden die in de sectie Introductie e-learning modules staan, maar moeten eerst alle e-learning modules gevolgd zijn, voordat er deelgenomen mag worden aan de klassikale sessie.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heeft u het antwoord gevonden?