De Workflow instellingen van de leeractiviteiten of secties in je Standaard of Interval leerpad kunnen gebruikt worden om te bepalen óf en wanneer deze leeractiviteiten en secties afgerond, verlopen of herhaald moeten worden. 

De workflow instellingen voor een leeractiviteit kun je openen door te kiezen voor het tandwiel icoon:

De workflow instellingen voor een sectie kun je openen door de sectie te bewerken:

Voor de leesbaarheid worden leeractiviteiten en secties in de rest van dit artikel 'elementen' genoemd. 

Welke instellingen beschikbaar zijn als je de workflow instellingen van een element (leeractiviteit of sectie) opent is afhankelijk van de plaats van het element in de workflow. Sommige instellingen zijn niet beschikbaar in het eerste element van een leerpad, andere instellingen zijn alleen beschikbaar voor het laatste element van een leerpad. Dit artikel beschrijft een deel van de beschikbare workflow instellingen.

Let op: de instellingen die beschreven worden in dit artikel zijn niet van toepassing op de Edities leerpaden.

Afrondingscondities

Afrondingscondities zijn alleen beschikbaar voor ieder element binnen een Standaard en Interval leerpad. Met een Afrondingsconditie wordt het tijdspad in dagen ingesteld waarin het element positief afgerond moet zijn. Als het element niet positief wordt afgerond binnen het tijdspad dan zakt de deelnemer voor het gehele leerpad. De volgende afrondingsconditie is beschikbaar:

 • Afronden binnen ... dagen na inschrijven
  Het aantal dagen dat bij deze conditie is ingesteld, bepaalt hoe lang de deelnemer heeft om dit element af te ronden. Deze periode wordt gerekend vanaf het moment van inschrijven op het leerpad. Voldoet de de deelnemer niet aan deze conditie, dan zal de deelnemer eerst voor het element zakken en vervolgens voor het leerpad.

Verloopcondities

Verloopcondities zijn beschikbaar voor alle elementen in een Standaard of Interval leerpad behalve het laatste element. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de plaats van het element binnen het leerpad:

 • Verloopt na (Nooit, Na ... maanden)
  Deze conditie bepaalt voor een Standaard leerpad hoeveel tijd de deelnemer heeft om het volgende element in het leerpad af te ronden. Voor een Interval leerpad bepaalt deze conditie hoe lang het duurt voordat het leerpad verloopt.
 • Vernieuwingsperiode (... maanden)
  Deze conditie bepaalt voor een Interval leerpad wanneer de deelnemer mag beginnen aan dit element. Als de Vernieuwingsperiode is ingesteld op 2 maanden, dan mag de deelnemer 2 maanden voordat het vorige element gaat verlopen beginnen aan dit element. Deze optie is alleen beschikbaar voor elementen die niet het eerste element in het leerpad zijn.
 • Verloopperiode (... maanden)
  Deze conditie kan gebruikt worden als respijtperiode. Als de waarde van de Verloopperiode 2 maanden is, dan is de deelnemer niet direct gezakt nadat het resultaat op het vorige element is verlopen, maar heeft de deelnemer nog 2 maanden de tijd. Het leerpad is voor de deelnemer in deze 2 maanden Verlopen. Deze optie is alleen beschikbaar voor elementen die niet het eerste element in het leerpad zijn.

Let er op dat in een Standaard leerpad de Vernieuwingsperiode niet instelbaar is. Als het vorige element in een Standaard leerpad is afgerond, dan is het huidige element direct beschikbaar voor de deelnemer.

Let er op dat als op het element een herhaling is ingesteld, de Vernieuwingsperiode ook bepaalt wanneer de deelnemer dit element mag herhalen. Als bijvoorbeeld de herhaling is ingesteld op 2 jaar, dan is wordt dit element als volgt aangeboden aan de deelnemer:

 1. De eerste keer dat dit element aangeboden wordt, is 2 maanden voordat het vorige element verloopt.
 2. De tweede keer dat dit element wordt aangeboden (de eerste herhaling), is na 22 maanden (2 jaar - 2 maanden).

Hetzelfde principe is ook van toepassing op de Verloopperiode: als dit element een herhaalperiode van twee jaar heeft, en de Verloopperiode één maand is, dan zal na twee jaar na het behalen van dit element het leerpad Verlopen zijn en zal het leerpad Falen na 2 jaar en één maand.

Samengevat, de waarde van Vernieuwingsperiode en Verloopperiode zijn van toepassing op het huidige element (als er een herhaling is ingesteld) én op het vorige element (als Verloopt na een waarde heeft).

Herhaalcondities

Het laatste element van een Standaard of Interval leerpad kan ingesteld worden om te herhalen. Naast de optie om de herhaling in te stellen bevatten de workflow instellingen verder dezelfde opties als de hierboven genoemde Verloopcondities.

 • Herhaal (Nooit, Iedere ... maanden)
  De Herhaalconditie geeft aan hoeveel tijd de deelnemer heeft om dit element te herhalen. Als Herhaal is ingesteld op Iedere 12 maanden, dan moet de deelnemer binnen 12 maanden dit element opnieuw herhalen.
 • Vernieuwingsperiode (... maanden)
  Zie hierboven.
 • Verloopperiode (... maanden)
  Zie hierboven.

Let op: als je workflow instellingen maakt op een sectie én op een leeractiviteit in de sectie, dan zal één van de twee instellingen verdwijnen.

Op zoek naar tutorials? Klik hier.

Heeft u het antwoord gevonden?